Generalløjtnant Johan Hendrik Hegermann-Lindencrone

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Generalløjtnant Johan Hendrik Hegermann-Lindencrone
* 30. april 1765
† 9. maj 1849

Baggrund
Johan Hendrik Hegermann-Lindencrone blev født 1765 i Frederikstad som søn af kaptajn, senere oberstløjtnant og krigskommissær Cai Detlev Hegermann (1732-1800) og Anna Esther Stuhlmann (1745-1778).
Hans fødenavn var kun Hegermann.

Ægteskab
Gift med Mette Louise Christiane Frederikke, datter af godsejer Johan Frederik Lindencrone (1746-1817) og Bolette Marie Harboe (1750-1800) var en meget kendt og skattet person indenfor kultur og litteratur, hvor hun bl.a. afholdt, som det hed, salon for kredsen omkring Adam Oehlenschläger.  Hun udsendte tre litterære hovedværker under eget navn, to læsedramaer Eleonora Christina Uhlfeldt i 1817 og Troubadouren i1820, og en novellesamling Danske Fortællinger i 1825.
Hun medbragte ved ægteskabets indgåelse en meget betydelig formue, der hovedsageligt stammede fra hendes bedstefader, Christen Lindencrone, der havde tjent i Ostindisk Kompagni og købt godset Gjorslev på Stevns, hvor han forbedrede forholdene for bønderne, indførte kartoffeldyrkning og byggede skoler.

Karriere
Johan Hendrik fik en militær løbebane, som blev afbrudt, da han i 1803 søgte sin afsked efter at have gjort tjeneste ved Kronens Regiment fra 1789.
Ved englændernes angreb 1807 meldte sig igen til tjeneste, denne gang ved Kongens Livkorps, hvor han avancerede til major i slutningen af året.

Selvom Hegermann aldrig var med i de nære cirkler omkring Frederik IV, kom han alligevel til at høre til de af hærens officerer, som kongen skattede højest. Han blev kammerherre i 1815, Ridder af Dannebrogsordenen i 1817 og adlet i 1818 under navnet Hegermann-Lindencrone. Lindencrone tilførtes fra hans hustru.

Hegermann-Lindencrones våbenskjold

General Baglæns
Johan Hendrik Hegermann-Lindencrone var far til den i 1864 berømte/berygtede general, Cai Hegermann-Linsdencrone, der blev betegnet ”General Baglæns” og lagde navn til udtrykket ”Røven af 4. Division”, hvilket var dybt uretfærdigt, da han var en fortrinlig general, der stort set gjorde det samme som general Rye i 1. Slesvigske krig, men der vandt vi, så Rye blev en nationalhelt og Cai Hegermann-Lindencrone latterliggjort.

Ansvaret for det forsmædelige nederlag i 1864 kan udelukkende tilskrives vores uduelige politikere. Regeringen med Monrad i spidsen blev da også meget betegnende kaldt millionen, nemlig et ettal (Monrad) og 6 nuller (hans ministre), men det er en helt anden historie.

Ordener
Ridder af Dannebrogordenen.
Dannebrogsmand.
Kommandør af Dannebrogordenen.
Storkorsridder af Dannebrogordenen.

Død
Johan Hendrik Hegermann-Lindencrone døde 9. maj 1849 og er begravet på Garnisons Kirkegården i København.