Oberst Helge Jens Constantin Jensen

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Oberst Helge Jens Constantin Jensen
* 12. maj 1896
† 2. december 1961

Baggrund
Han var søn af direktør William Jensen († 1939) og hustru Olga født Larsen.

Ægteskab
Gift 18. november 1935 med My Skov (*23.september 1903), datter af stabssergent Christen Skov (†1924) og hustru Anne Catrine (†1928). Parret fik to børn, Kirsten og Erik.

Karriere
Afsluttede Hærens Officersskole i 1918 med udnævnelse til premierløjtnant.
Forrettede tjeneste i den franske hær 1922-1923.
Gennemgik Hærens Officersskoles generalstabskursus 1928-1930.
Stabschef ved Commission de non Intervention en Espagne (Pyrenæerne).
Ved krigens udbrud var han kompagnichef ved 7. Regiment og flyttede senere til Kerteminde sammen med regimentet, der på grund af besættelsen måtte foretage forlægningen.
Beordredes til Sverige 1. maj 1944 for at medvirke til oprettelsen af Den danske Brigade., hvor han blev chef for 1. Bataljon.
Udnævntes til oberstløjtnant i 1945 og kort tid efter til oberst (nåede ikke at virke som oberstløjtnant), hvor han blev chef for Fodfolk-Pionerkommandoen i Tønder-Søgård.
1949 blev han chef for 7. Regiment i Fredericia, hvor han virkede til sin pensionering i 1958.

Afskedsparade
Da oberst Helge Jensen holdt afskedsparade 30. maj 1958 skete det med en storslået parade, der nok var lidt ud over det sædvanlige.
En styrke på mere end 1000 mand var opmarcheret og gennemførte senere ”forbidefilering” sammen med ca. 300 køretøjer. Det tog mere end ½ time for den kilometerlange procession at passere Rådhuspladsen, hvor obersten havde taget opstilling.
Flere gange under ceremonien kom jetfly fra flyvestationerne Karup og Skrydstrup forbi for at hylde den afgående chef.

Yderligere kvalifikationer
Deltog i OL i 1924 og 1928 som militær 5 kæmper.
Skandinavisk mester på sabel i 1925.
Danmarksmester på sabel og kårde flere gange, sidst 1936.

Ordener/dekorationer
Kommandør af Dannebrogsordenen.
Dannebrogsmand.
Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren.

Tilnavn
Oberst Helge Jensen var vellidt blandt soldaterne, der gav ham tilnavnet ”Marokko Jensen”. Ikke fordi han havde været i Marokko, men fordi han var en fremragende rytter, der havde vundet mange konkurrencer både her og i Frankrig.

Død
Døde 2. december og begravet på Holmens Kirkegård i København.