Knud Christoffersen Bro (1909 – 2007)

Borgmester og toldinspektør

Baggrund
Født den 8. marts 1909 i Fredericia som søn af skovløber Christoffer Christoffersen Bro og Ane Kirstine født Holm.

Efternavnet Bro tog faderen efter Bro by, Brenderup Sogn på Fyn, hvor familien stammede fra.

Ægteskab
Gift med Emmy Fledelius 1. april 1934.

Børn
I alt 4, Jørn, Vibeke, Merete og Tyge, hvoraf Jørn Christoffersen Bro er den mest kendte:

Født 21. november 1935. Operationschef for Politiets Efterretningstjeneste. Chef for Politiskolen og politimester i Glostrup fra 1990 til 2005 til sin pensionering.
Kommandør af Dannebrogsordenen.

Uddannelse/stillinger
- Præliminæreksamen 1926 ved Markholt-Olesens realskole i Købmagergade.
- Toldelev 1926.
- Toldassistent 1933.
- Toldinspektør i København.
- Lærer ved Toldskolen.

Tillidshverv
- Medlem af Den danske Toldetats hovedbestyrelse.
- Divisionschef for KFUM spejderne i 30 år.
- Menighedsrådsformand i Stenløse Kirke  i  2 perioder (8 år).

Militær karriere/modstandsmand
Knud Bro aftjente sin værnepligt ved 7. Regiment her i Fredericia, hvor han blev hjemsendt som løjtnant.
Befalingsmand i modstandsbevægelsens Bykomite i Aarhus, hvor han var næstkommanderende for den berømte Havnekolonne (Region II (Midtjylland), Sektion S, Aarhus Distrikt (S), 4. Kolonne, Staben).
Kompagnichef i Hjemmeværnet i 25 år.
Medstifter af De danske Hjemmeværnsforeninger.

Politisk karriere
- Medlem af Det konservative Folkeparti.
- 1970 til 1974: Viceborgmester og formand for Teknisk Uudvalg i Stenløse Kommune.
- 1974 til 1984 borgmester i Stenløse Kommune.
- 1984 udtrådte han efter eget ønske af byrådet da han fyldte 75 år, hvor han flyttede til Fredericia.

Knud Bro var en meget aktiv borgmester og blev landskendt da han i 1974 nedsatte den berømte "Sparebande" sammensat af kommunale embedsmænd og med effektivisering som mål. Ved hans afgang som borgmester havde kommunen en skat på 17 procent, halveret grundskyld og en fyldt kassebeholdning.

Tilbage til fødebyen Fredericia
Knud og Emmy flyttede tilbage til fødebyen efter Knuds pensionering. De var meget aktive i det lokale liv og var flittige gæster ved 5.-6. julifesterne.

Ordener/udmærkelser
- Ridder af Dannebrogsordenen.
- Hjemmeværnets Fortjensttegn,
- Svenske Hjemmeværnets Medalje (sølv)
- Hjemmeværnets 50 års Fortjensttegn
- Hjemmeværnets 50-års Jubilæumsmedalje.

Egen vej
I 1986 fik Knud Bro ”Knud Bros Allé” i Stenløse opkaldt efter sig.

Udgivelser
- Politik og menneskerespekt, 1957 (tale holdt 1956).
- En tolders liv, 1989.
- Gavtyve og godtfolk, 1990.
- "Nybyggere i Kolding", Koldingbogen 1990, s. 39-47.
- Bro's bedste historier, 1991.
- De gode græd og de onde lo - blade af min dagbog, da Danmark var i krig, 1998.
- "Bro-slægten fra "Lille Brogård" - i Bro by, Brenderup Sogn", Vends 1999, s. 48-58.
- Humor er vitaminer: Den gamle fortællekunst, 2000.
- Det gode og det onde og kærligheden, 2003.

Død
Knud Bro døde 10. januar 2007.
Emmy Bro døde 12 august 2014.

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant og historisk konsulent .

   5/6 Juli i Sct. Michaelis Kirke

   De næste begivenheder