O.H. Rantzau

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

O.H. Rantzau

Det har ikke været muligt, at identificere den omtalte O.H. Rantzau. Det nærmeste jeg kommer er at der er to, der passer på årstallene, men ellers ikke er relateret til vores regimentstavle.

Der kan være tale om:

Otto Rantzau
(1632 – 19. juli 1719)

Han var en dansk adelsmand, lensgreve i 1671, godsejer og gehejmeråd, bror til Henrik Rantzau.

Rantzau var søn af Frederik Rantzau (1590-1645). I december 1670 udnævntes han til envoyé extraordinaire i Frankrig og forblev på denne post til august 1674.

Han ejede Rosenvold, Asdal, Hammelmose, Avnsbjerg, Marsvinslund, Bollerup i Skåne og et par andre gårde, og var dermed en af landets største godsejere. Ved greveværdighedens indførelse i 1671 blev han udnævnt til greve, og året efter blev han kammerherre, 1674 Ridder af Dannebrog og 1712 gehejmeråd.

Han var gift med Sophie Amalie Krag (1. december 1648 – 31. juli 1710), datter af oversekretær Otte Krag og enke efter Christoffer Ulfeldt til Svenstrup (22. april 1645 – 12. januar 1670).

Otto Rantzau var fader til Friedrich, Ida Anna, Sophie Hedevig Rantzau og Christian. De første tre børn døde som unge, og han blev efterfulgt som lensgreve af Christian (1684-1771).

Ref. Wikipedia.

ELLER:

Rantzau, Otto
(
o.1648-1698)

Efter at have været page hos prinsesse Anna Sophie, den senere Kurfyrstinde af Sachsen, gik Rantzau i fremmed krigstjeneste og var 1675 major. Ikke længe efter trådte han ind i den danske Hær, blev 1677 oberst og Chef for 1. fynske Rytterregiment og var med i en del af den Skånske Krig.

Han var en meget anset officer og blev i 1692, efter at have fratrådt regimentskommandoen, udnævnt til generalmajor og chef for det hjælpekorps, der 1692 blev sendt til Ungarn.

Han deltog i Belgrads belejring det påfølgende år, men blev 1694 efter ansøgning kaldt hjem.

Rantzau er omtalt på grund af sine dueller; en af dem havde han 1675 med sin morbroder Bendix Blome til Neuhof, en anden 1698 ligeledes med en slægtning, oberst Josias Breide Rantzau. Af de sår, Rantzau fik i denne sidste duel, døde han få dage efter, 15. marts.

Han skrives til Putlos og Bossee i Holsten og var gift 1. med Anna Magdalene Brockdorff, Datter af Joachim B. til Wensin, 2. med Adelheid Benedicte Blome (f. 1647 d. 1739), datter af Gehejmeraad Henrik Blome til Farve (II, 426).

En af hans sønner, Ditlev Rantzau til Ahrensburg (f. 1689 d. 1746), blev rigsgreve og er stamfader til den
nuværende Breitenburger-Linje.

Ref.: Dansk Biografisk Leksikon, XIII Bind, p. 470.

Der kan være tale om en tredje person, men som nævnt er ovennævnte det nærmeste jeg kommer.