Jens Kristian Enevoldsen (1954-1957)

Jens Kristian Enevoldsen (1954-1957)

Baggrund
Født 1. november 1922 i Jerne, Ribe Amt. Søn af fiskeskipper Hans Christian Enevoldsen og hustru Kristine Villadsen.

Uddannelse
Student Københavns Studenterkursus 1952.
Cand.theol. Københavns Universitet 1954.

Stillinger/embeder
- Missionssekretær 1951.
- Kaldskapellan i Fredericia Sct. Michaelis-Erritsø Sogne 5. august 1954.
- Sognepræst i Erritsø Sogn 6. november 1957.
- Missionær i Dansk Pathanmission, Pakistan, 30. juni 1958.
- Sognepræst i Tjørring, Ringkøbing Amt, 1. juli 1972.
- Residerende kapellan i Utterslev Sogn, København, 1. marts 1981.
- Sognepræst sammesteds 1. august 1983.

Tillidshverv
Medlem af bestyrelsen for Dansk Pathanmission 1972.

Gift
16. februar 1952 med Margrethe Junge, født 17. januar 1923 i Øster Hjermitslev, Hjørring Amt. Forældre: Gårdejer Magnus Junge og hustru Inga Asmussen.

Udgivelser
- Århundredets Pathan (1966).
- Oh måne, skynd dig, stig op og skin! (1967).
- An Introduction to Pakhto (1968).
- Sound the Bells (1969).
- Selections from Rahman Baba (1977). Oversat: D. Bonhoeffer: Efterfølgelse (1957).

   Garnisons tjenester