Oberst kammerherre P.M. Herbst

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Oberst kammerherre P.M. Herbst
* 4. juni 1849
† ?

Baggrund
P.M. Herbst er født den 4. juni 1849 i Sandvig på Bornholm.

Karriere
1868 udnævnt sekondløjtnant.
1874 udnævnt til premiereløjtnant.
1883 udnævnt til kaptajn.
1897-1899 udnævnt til oberstløjtnant og chef for 2. Bataljon på Sølvgades Kaserne, København.
1905 udnævnt til oberst og chef for Den Kongelige Livgarde.
1906 Chef for Hans Majestæts Adjudanturstab.

Ordener
Ridder af Dannebrogordenen.
Dannebrogsmand.
Kommandør af Dannebrogordenen 1. og 2. grad.
Diverse udenlandske ordener.