Oberst Friedrich Moritz von Bentheim-Tecklenburg
*27. oktober 1653 †13. december 1710

Indledende bemærkning
Angives ofte kun med efternavnet Tecklenburg, men skal rettelig være: von Bentheim-Tecklenburg. Fornavnet angives som både Moritz og Mauritz.


Baggrund
Friederich von Bentheim-Tecklenburg blev født den 27. oktober 1653 som søn af grev Moritz von Bentheim-Tecklenburg (1615-1674) og Johanna Dorothea von Anhalt-Dessau (1612-1695).

Ægteskab
Første ægteskab:
Indgået i 1689 med Sophia Theresia grevinde von Ronow og von Bernstein (*10. december 1660. †24. juli 1694).  Ægteskabet fik kun et barn, der døde i en alder af kun 1 år (Moritz Albrecht (*1690-†1691).

Andet ægteskab:
Indgået i 1694 med Christina Maria zur Lippe-Brake (*26. september 1673. †31. januar 1732).

Andet ægteskab havde tre børn:
1. Johanne Louise (1696-1735). Gift med Karl Wilhelm zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (†1749).
2. Sophie Amalie Dorothea(1698-1753). Abdisse til Elsey 1716-1753.
3. Moritz Kasimir (1701-1768). Arving til familien Bentheim-Tecklenburg.

Karriere
Fra 1666 studerede han i Heidelberg, hvorefter han foretog en såkaldt ”Grand Tour” til bl.a. Schweiz, Frankrig og Italien.
Kom herefter i dansk militærtjeneste med titlen oberst. Han gjorde også indimellem tjeneste for biskoppen i Münster, Christoph Bernhard von Galen, hvor han blev chef for et infanteriregiment i 1677.
1677 drog han til skåne med dette regiment, der var i dansk tjeneste. Regimentet var også involveret i angrebet på Rügen.
1679 forlod de münsterske hjælpetropper, herunder Mecklenburg-regimentet, Danmark.
Den 20. marts 1679 chef for et regiment, han selv havde rekrutteret.
10. februar 1685 chef for Prins Frederiks Regiment.

Afsked
4. august 1686 afgik han fra den danske hær.

Siden 1680 var han involveret i administrationen af flere ejendomme i Nedre Rhin Regionen og styrede administrationen af amtet Limburg.
Han blev involveret i en arvestrid med Solms-Braunfelshuset og måtte med store indrømmelser og afgivelse af besiddelser erhvervet siden 1576 indgå forlig. Der var en masse forviklinger med huset Rheda, som det vil føre for vidt at komme ind på i denne sammenhæng.

Død
Friedrich Moritz døde den 13. december 1710.

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent