Dåb

I Sct. Michaelis kirke er enhver dåb en fest! Vi ser altid frem til, at fejre den store begivenhed sammen med jer. 

Hvis I ønsker dåb i Sct. Michaelis kirke, kan I kontakte kirkekontoret og bestille dåben. 

Mailmans@km.dk og gih@km.dk
Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger
så klik her for at sende en sikker mail.

Tlf.: 76 20 39 39
Adresse: Christiansvej 6, 7000 Fredericia
Kontorets åbningstider: Mandag - torsdag kl. 9-15, samt fredag kl. 9-14.

Hvis I har nogle spørgsmål, er I naturligvis meget velkomne til at kontakte en af os præster!

Barnedåb

Ved reservation af dåb til Kirkernes Hus skal I oplyse om følgende:
- Hvilken kirke og hvilken søndag, der ønskes barnedåb
- Barnets navn og CPR-nummer (benyt gerne den "sikre mail" eller opkald)
- Hvem, der bærer barnet
- Forældrenes mailadresse
- Forældrenes telefonnummer
- Navn og adresse på 2-5 faddere 

Hvis ikke har alle oplysninger klar fra begyndelsen, så kontakt alligevel Kirkernes Hus så hurtigt som muligt, så aftalen kan komme i hus og kontakten kan blive etableret.

Præsten henvender sig derefter til forældrene og aftaler en dåbssamtale forud for gudstjenesten. Denne samtale varer typisk en times tid.

Dåb af voksne og større børn

Ved dåb af voksne og større børn skal I henvende jer til den præst, som skal forestå dåben. En forudgående samtale eller evt. dåbsoplæring aftales med præsten.

Praktiske oplysninger

Tidspunkter
Barnedåb find som udgangspunkt sted i forbindelse med søndagens almindelige gudstjeneste. Det er meget festligt. En søndagsgudstjeneste begynder kl. 10 og slutter ca. kl. 11.15.

Seks gange om året er der lørdagsdåb - find datoerne i gudstjenestekalenderen eller kontakt præsterne for at høre nærmere.

Hvor mange gæster kan I invitere
I kan invitere alle jeres gæster med til gudstjenesten. De forreste bænke bliver reserveret til jer og jeres gæster, men derudover er de selvfølgelig også velkommen til at sidde i resten af kirken.

Det er vigtigt for os, at der er plads til alle i kirken - også børn i alle aldre. Næsten hver søndag er der efter dåben et særligt program for børn. Der er minitræf (0-3 årige), børnetræf (3 år - 2. klasse) og Juniortræf (2 - 6. klasse). Det foregår i Michaelisgaarden og arrangeres af frivillige forældre i kirken. Programmet rummer som regel en børnevenlig bibelfortælling, sange, aktiviteter, leg og lidt forplejning. Alle børn kommer tilbage i kirken igen, når vi fejrer nadver.

Fotografering
I må gerne fotografere den store begivenhed, når dåben finder sted, men uden blitz. Vi opfordrer til, at I laver aftale med én person om at være dagens fotograf.

Der vil også blive mulighed for at I kan tage opstillede billeder i kirkerummet efter gudstjenesten.

Kontaktoplysninger til kirkens præster:
- Sogne- og garnisonspræst: Kristoffer Simonsen
- Sognepræst: Thomas Kofoed Nedergaard

Styrk parforholdet

Sct. Michaelis Kirke ønsker at  giver gode redskaber til parforholdet.

Hvert halve år inviterer vi til "Mig og min elskede"
ligesom vi har fået fondstilskud til at tilbyde "Par-tjek" til en kraftigt reduceret pris.

Læs mere her.

Hvorfor skal jeg vælge at døbe mit barn?

De seneste fem år er der blevet døbt 40-50.000 personer hvert år i landets sognekirker. Der er flere gode grunde til, at så mange vælger at lade deres børn blive døbt. Ja, faktisk er dåben en større begivenhed, end vi kan forestille os.

- I dåben bliver barnet et kristent barn.

- Barnet er allerede født af jer som forældre og dermed jeres barn. I dåben fødes barnet til at være Guds barn, og ligesom Gud er kærlig og evig, sådan er det døbte barn genfødt til at leve i Guds faderkærlighed og have det evige liv. Kristen tro er at lade Gud være vores far.

- Dåben er Guds suveræne handling og gave. Han giver alt det, som kun kan modtages helt ufortjent: syndernes forladelse, Helligånden og det evige liv. Kristen tro er at leve i stadig afhængighed af alt det, som Gud vil give.

- I dåben får vi alt det, som Jesus har gjort for os. Kristen tro er at have en frelser, som gav sit liv og overvandt døden for os.

- I dåben lægger vi barnet i Guds hånd og beder ham om at være med og beskytte det. Kristen tro er at være tryg i Guds kærlighed.

- I dåben bliver barnet også medlem af Folkekirken med alle dets fællesskaber, traditioner og privilegier. Barnet bliver en del af den lokale menighed, og derfor er enhver dåb også menighedens fest, hvor et nyt medlem bydes velkommen!

- Nogle tænker måske, at det er smartere at vente med at døbe sit barn, så det selv kan bestemme. Men som Sigurd Barret fortæller, gør du barnet en stor tjeneste ved at døbe det og give barnet alt det store, som dåben indeholder. Man kan altid fravælge at være en del af kirkens fællesskab senere i livet, hvis man ikke ønsker det. Men det er som bekendt nemmere at vælge fra, end at vælge til.