Oberst Frederik Carl Coch

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Oberst Frederik Carl Coch
* 25. maj 1796
† 4. juni 1877

Det er begrænset, hvad vi ved om Frederik Carl Coch.

Baggrund
Frederik Carl Coch blev født 25. maj 1796 i Eckernförde.

Karriere
1809 Landkadet.
1813 Udnævnt til sekondløjtnant og ansat som Kgl Page.
1814 Ansat ved Jydske Skarpskyttekorps.
1816 Tjeneste ved Danske Livregiment.
1824 Udnævnt til Premiereløjtnant.
1838 Stabskaptajn.
1842 Kompagnichef.
1848 Bataillonskommandør for 1. Infanteribataillon.
1848 Da chefen for 12. Bataillon oberst von Munthe af Morgenstierne var faldet ved Bøffelkoppel overtog han kommandoen midlertidigt over bataillonen. Da dens nyudnævnte kommandør, major Irminger, ankom til bataillonen 15. juni overtog Coch atter sit kompagni ved Danske Livregiment, men allerede i juli måned udnævnt til kommandør for 3. Jægerkorps.

Død
Oberst Frederik Carl Coch døde 4. juni 1877 i København