Regimentstavle i Sct Michaelis Kirke

I Sct. Michaelis Kirke er der ophængt en regimentstavle for Kongens Jyske Fodregiment. Det er én blandt mange flotte visuelle markeringer i kirkerummet af det tætte samarbejde med Fredericia Garnison.

Regimentstavlen blev doneret til kirken i 1990 som en markering af sammenlægningen af Kongens Jyske Fodregiment og Slesvigske Fodregiment i Haderslev. Tavlen med forgyldt profilramme og indskrift i gylden antikva er placeret på korets sydmur under epitafiet for generalløjtnant von der Osten.  

Alle enheder med relation til Kongens Jyske Fodregiment er anført i hhv. ”KONGENS” og ”JYDSKE”. I 1966 blev de sammenlagt til Kongens Jyske Fodregiment og igen d. 1. januar 1991 sammenlagt med Slesvigske Fodregiment i Haderslev.

Se: Oversigt over garnisoneringer og deltagelse i krige for Kongens Jyske Fodregiment

I det følgende er en oversigt over alle chefer og deres chefperiode i de omtalte regimenter. Ved flere af cheferne er der tilmed indsamlet yderligere beskrivelse af deres chefperiode og levned. Klik på den enkelte chef for at læse en nærmere omtale.

Se: Oversigt over chefer og deres chefperiode for ”KONGENS”
Se: Oversigt over chefer og deres chefperiode for ”JYDSKE”

Kilder
Der er benyttet et stort kildeappararat i indsamlingen af oplysninger. Disse er hovedkilderne:
- Hector Boeck: 12. Bataillons Historie 1679-1929.
- Kongens Fodregiment gennem 300 år. Udgivet ved Kongens Fodregiments 300 års jubilæum 1957. Samlet og redigeret af kaptajn K.C. Rockstroh.
- Dansk Biografisk Leksikon.
- Nationalmuseets arkiv.
www.fredericiashistorie.dk
- Fredericia Dagblads arkiv
- Fredericia Lokalhistorisk Arkiv
- Museerne i Fredericia, Arkivalier
- Wikipedia

Alle skrivelse er lavet af Ole Dyrn
Oberstløjtnant og historisk konsulent