Generalfeltmarskal, markgreve, Friederich Ernst af Brandenburg-Culmbach

Generalfeltmarskal, markgreve, Friederich Ernst af Brandenburg-Culmbach
* 15. december 1703
† 23. juni 1762

Baggrund
Friederich Ernst blev født 15. december 1703 som 6. ud af 14 børn og næstyngste søn af markgreve Christian Heinrich af Brandenburg-Culmbach (* 29. juni 1661 † 5. april 1708) og Sophie Christiane, grevinde af Wolfstein (* 24. oktober 1667 † 23. august 1737).

Ægteskab
Indgik ægteskab med Christina Sofia af Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern (1731-1762).
Ægteskabet var barnløst.
I bl.a. Dansk biografisk Leksikon er anført, at de blev skilt, hvilket ikke kan bekræftes, idet ”ægteparret levede et meget lykkeligt samliv indtil markgreven som den første af de to afgik ved døden ” Begge er også gravsat i krypten i St. Michaelis Kirche i Hohenaspe.

Karriere
Friederich Ernst kom 1725 til København, hvor han blev oberstløjtnant ved Fynske Geworbne Infanteri Regiment og 1728 udnævnt til oberst og chef for Jydske Geworbne Infanteri Regiment , som han de næste 34 år var chef for. Han afgav kommandoen 1762 på grund af alvorlig sygdom og døde kort tid efter.

Udnævntes til generalmajor 3. februar 1734 og generalløjtnant allerede 17. december samme år.
Udnævntes til generalfeltmarskalløjtnant 5. januar 1739 og generalfeltmarskal og øverstbefalende for den danske hær den 12. juli 1745.

I 1731 blev han statholder i Hertugdømmerne, og viste dette embede stor opmærksomhed, hvilket ses af mange af hans skrivelser til forskellige myndigheder. Hans store interesse og selvstændighed gik dog for vidt, hvilket betød at kongen måtte tilrettevise ham og som det hed ”om end i en nogenlunde høflig tone, at han havde at afholde sig fra som statholder i Slesvig og Holsten at udnævne embedsmænd; det var noget han ville forbeholde sig selv”.

Markgreve Friederich Ernst, deltog aldrig i nogen krig.
- I 1734 blev han udnævnt som chef for et hjælpekorps på 6000 mand, der skulle indsættes i England. Det kom dog ikke af sted.
- Senere da den hær, som fra 1758 var under hans kommando var trukket sammen i Holsten som et observationskorps i de urolige tider, endelig i 1762 skulle i felten, måtte han erklære sig for gammel og svagelig til at føre den.

Af denne grunde fik han sin afsked og døde 23. juni samme år.

Ordener
Ridder af Elefantordenen.
L´union parfaite 

De hellige kar
I 1762 i forbindelse med sin afgang fra Jydske Geworbne Infanteriregiment , skænkede Markgreve Friederich Ernst af Brandenburg-Culmbach ”De hellige kar” til regimentet. De hellige kar er i dag en del af Sct. Michaelis kirkes inventar. Læs deres spændende historie her.

Død
Markgreve Ernst Friederich af Brandenburg.Culmbach dør d. 15. december 1703 og blev gravsat i krypten i St. Michaelis Kirche, Hohenaspe, hvor også hans hustru hviler.

Et kedeligt og ikke retvisende eftermæle
Han fik et kedeligt eftermæle på grund af sin arrogante og opblæste natur: ”Han og hans broder kostede kongen, Christian VI, deres svoger (kongen var gift med deres søster Sophie Magdalene), store summer, dels i gaver, dels i lån, som aldrig blev tilbagebetalt”.
- Det er blot en af mange beskrivelser, men sandheden var faktisk en anden.

Både han, søsteren Sophie Magdalene (Christian VI dronning) og deres mor, markgreve Christian Heinrichs begavede enke, der levede sine sidste år i Danmark blev uretfærdigt omtalt.

Af Edward Holms bog Danmark-Norges historie I 1891 fremgår at: ”fattigdom havde nødsaget ham til at pantsætte indtægterne af sit lille Fyrstendømme til kongen af Preussen”, og af Dansk Biografisk Leksikon fremgår at han: ”på grund af uduelighed og ødselhed måtte pantsætte sine lande til kongen af Preussen”.

Sandheden er imidlertid en anden, for han var ikke regerende fyrste, men fætter til den regerende fyrste, markgreve i Bayreuth, Christian 1.

Markgrevens eget værelse
Markgrafenzimmer på Glücksburg Slot (Lyksborg Slot) er opkaldt efter ham.

Våbenskjold

Brandenburg-Culmbachs våbenskjold ophængt i St. Michaelis Kirsche i Hohenaspe.

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.