Minde-/kistekranse

I den åbne loge til venstre for Kommandantlogen hænger to minde-/kistekranse i sølv:

De er skænket til bårerne for kirkens tidligere præsterne Provst Frederik Zeuthen  og Biskop Carl Viggo Gøtzsche .

Oprindeligt var de to mindekranse placeret under von der Ostens epitafium på kirkens sydvæg, men de blev flyttet d. 1. december 1990 til deres nuværende placering, da de måtte vige pladsen for Kongens Jyske Fodregiments mindetavle.

Via nedenstående links kan I læse mere om historien bag de to præster, der var nogle markante skikkelser i dansk kirkeliv.

Frederik Zeuthen (1837-1915)

Carl Viggo Gøtzsche (1833-1901)       

Kilder:
- Gyldendal-Den Store Danske.
- Dansk Biografisk Haandleksikon.
- Fredericia Dagblads arkiv.
- Fredericias historie ved Erik F. Rønnebech.
- Wikipedia.

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

 

   Parforhold arrangementer

   Garnisons tjenester