Oberst C.W. von Christensen

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Oberst C.W. von Christensen
* 17. maj 1844
† ?

Indledende bemærkning.
Kun sparsomme oplysninger om C.W. Christensen.
Vi ved, at han deltog i 2. Slesvigske Krig (1864).

Rapport til armeens overkommando fra oberstløjtnant Beck
- Dateret 12. juli 1864.

Samme morgen d 3. juli havde premiereløjtnant Riebau, der Som bemærket kommanderede i Aalborg, fremsendt en større Infanteripatrulje på en underofficer og 19 mand under sekondtløjtnant C. W. Christensen ad Hadsundvejen. Ankommen til Sønder Tranders stødte denne på en fjendtlig kavaleristyrke – de ovennævnte fra Gunderup fremrykkede husarer – som gjorde indhug på den. Løjtnant Christensen formerede straks kreds, modtog X med en kraftig ild, afslog angrebet og var i færd med at trække sig tilbage, da han pludselig så fjendtligt infanteri rykke imod sig sydfra. Han satte sig atter til modværge, men blev inden føje tid omringet af en infanteriet i forening med husarerne, der atter rykkede frem og han måtte efter et tappert forsvar strække gevær for overmagten. 

Karriere
1895-1897 chef for 2. Bataljon .
Oberst og lærer på Den Militære Højskole (Forsvarsakademiet).
Kommandant på Kronborg muligt fra 1903.