Generalløjtnant Johan Hans Heinrich von Scheel

Af Ole Dyrn
Oberstløjtnant, historisk konsulent

Generalløjtnant Johan Hans Heinrich von Scheel
* 6. august 1668
† 13. oktober 1738

Baggrund
Johan Hans Heinrich Scheel blev født 6. august 1668 i Kolding. Søn af ingeniør og voldmester ved Københavns Fæstning Joachim Scheel (* 22. august 1632 - † 5.april 1685) og Margrethe Cathrine Folckersam (*10. april 1641 - †14. juni 1683).

Ægteskab
Indgik ægteskab 1704 med Benedicte Dorothea Gjords (* 28. oktober 1684 - †2 2. december 1752), datter af justitsråd Gjord Andersen, Christiania. Ægteparret blev stammen til en talrig slægt, der i medfør af rangforordningen 1717 har været regnet til den danske adel og i 1890 fik kongelig anerkendelse som henhørende til denne.
Ægteskabet fik sønnen Hans Jacob von Scheel (* 23. august 1714 - † 21 januar 1774), som bl.a. har været kommandant i Fredericia og opnåede graden generalmajor.

Karriere
1685 Kongelig page
1688 Underkonduktør ved den Fortifikationsetaten
1689 Ingeniørkaptajn
1690 - 1697 Deltog i felttoget i Irland og Flandern ved det danske Hjælpekorps i engelsk Sold med de Danske hjælpetropper i engelsk Sold i Den pfalziske Arvefølgekrig 1690 - 1697.
1694 Udnævnt til overkonduktør under felttoget
1699 Udnævnt til ingeniørkaptajn og lærer ved Det Ridderlige Akademi i København
1701 Sat i nummer ved den nyoprettede Landmilits østsjællandske nationale Infanteriregiment
1702 Udnævnt til major
1707 Udnævnt til oberstløjtnant
1710 Udnævnt til oberst og chef for Jydske Geworbne Infanteriregiment , som han førte under felttoget i Norge indtil dettes afslutning 1719
1720 Udnævnt til generalmajor
1728 Fratrådte som regimentschef og udnævntes til generalløjtnant og kommandant for Citadellet (Kastellet) i København. Sammen med denne tjeneste fungerede han stadig som ingeniørofficer til sin død 1738.

Fra 1733 havde han tillige overkommandoen over Fortifikationsetaterne i Danmark og Holsten samt direktionen over alle fæstningsværker og militære bygningsarbejder sammesteds. Også i Norge forestod han befæstningsanlæg, og det ser derfor ud til, at han har haft den øverste ledelse af hele det dansk-norske monarkis ingeniørvæsen, hvis 3 etater ellers, både før og indtil 1763 var uden fælles overkommando.

Ordener
Hvid ridder d. 16. april 1727 (Svarer til vore dages storkorsridder).

Død
Generalløjtnant Johan Hans Heinrich Schell døde d. 13. oktober 1738.
Begravet i Vor Frue Kirke i København.