Lauritz Bønnelycke

Kgl. Hof leverandør tobaksfabrikant Lauritz Bønnelycke m. familie

 Når man går en tur på Michaelis kirkegård, finder man lidt nord vest for kirken, en smuk gammel gravsten med indskriften Tobaksfabrikant Lauritz Bønnelycke.


 Historien om denne mand og hans familie starter og slutter faktisk i Horsens.

En efterårs dag 1801 blev Lauritz B. født nær ved Horsens. Hans forældre Mads Pagh Bønnelycke og Anne Margrethe Hansen ejede en tobaks fabrik i Horsens. Lauritz var den ældste søn ud af 10 søskende og var dermed også den direkte arving til sin faders fabrik. Men sådan gik det ikke.
 Lauritz flytter i 1834 til hvor han tager ophold hos købmand Thøger Brøchner*1, som var en slægtning til Bertel Bruuns*2 ægtefælle, Magdalene Brøchner.
Hans hustru, Louise, og de to ældste børn opholdt sig i Rårup hos H.G. Bechmann. Først i sommeren 1834 genforenedes familien i Fredericia.
Lauritz B. etablerede sig som tobaksfabrikant 14. juli 1834 i Fredericia, efter at have overtaget Bertel Bruuns fabrik, som han opdrev til at blive Jyllands største.
 Men trods sin kæmpe indsats og flid er det i dag ikke Lauritz Bønnelyckes navn der huskes, men derimod Bruuns familie navn. Lokalt kender alle i og omkring Fredericia nemlig i dag det Bruunske navn, tildels fordi at en af byens smukkeste bygninger bære navnet Det Bruunske Pakhus.
I 1834-39 opholdt arveprins Frederik den senere Frederik d. 7 sig i Fredericia og pga. familien Bruuns gode forhold til Prinsens farfar Frederik d. 6 fik Frederik d. 7 lige til sin død sin pibetobak leveret af Bønnelycke.


Der er ingen tvivl om at forholdet til moderen Ane Margrethe Hansen har været særdeles dårligt. Lauritz B. overtager aldrig faderens fabrik, men starter som nævnt sin egen virksomhed på basis af Bertel Bruuns fabrik. Moderen driver faderens fabrik videre.
 Louise B. (f Bechmann) Føder i ægteskabet med Lauritz 9 børn, hvoraf de fem sammen med deres mor kan findes på en markant hvid gravsten, lidt vest for Lauritz’ gravsten.


Lauritz Bønnelycke Er dog et trist eksempel på at rigdom og succes. Ikke altid følges ad.  Historien om Lauritz B. slutter nemlig med at en sindssygdom bryder ud i 1849 og varede til hans død i 1854, hvor han drukner i Horsens havn. I perioden 1849-54 havde han adskillige ophold på Bistrup, Skt. Hans Hospital og på hospitalet i Slesvig.

*1 Thøger Brøchner Er begravet på familiens store familie gravsted på Sct. Michaelis Kirkegård. Dette er smukt omkranset af et stort støbejerns gitter støbejern

*2 Bertel Bruun er begravet ved egeskov kirke nord for Fredericia. Hans farfar Bertel Johansen Bruun er begravet i gulvet i Sct. Michaelis Kirke.

                                                                                                                    Af: Kirketjener Chr. Julius Munk Møller