Bjarne Hvid (1995-2019)

Sognepræst Bjarne Hvid (1995-2019)

Født 15. oktober 1955 i Vejle.
Forældre: Diakon Anders Kristian Hvid og sygeplejerske Asta Hvid, født Kristensen.
Gift 9. august 1975 i Mølholm Kirke med kontorassistent Rita Eggertsen, født 11. september 1955.

Børn
Thomas Hvid, født 22. september 1977.
Judith Hvid, født 9. april 1980.
Berith Hvid, født 5. august 1986.

Uddannelse
Student Rødkilde Gymnasium i Vejle 1975;
cand.theol. Århus 1994.

Øvrige stillinger
1977-1995: Sektionsleder af reserven ved Civilforsvaret.
1995-2004: Sektionschef af reserven ved Beredskabsstyrelsen.
1995-2002: Redaktionsmedarbejder ved Indre Missions Tidende.

Sognepræst
Ordineret d. 6. december 1995 i Haderslev Domkirke.
Begyndte som midlertidig hjælpepræst (kvote 50) ved Sct. Michaelis Kirke den 15. december 1995.

I januar 2003 supplerede menighedsrådet ved Sct. Michaelis Kirke Bjarnes ansættelse med en sognemedhjælperlignende stilling (præstefunktion) kvote 50, indtil embedet i juli 2005 blev opnormeret til en fuldtidsstilling som sognepræst.

Bjarne gik på pension 1. juli 2019.

Teologi
Bjarne stod solidt plantet i den klassisk lutherske teologi med en sund blanding af gammelgrundtvigske rødder, det indre missionske landskab og den højkirkelige gudstjenestefejring.

Fokus
- Højmessen med den klassiske liturgi.
- Prædiken med korset som fortegn.
- Kristendomskurser.
- Kirkens periferi: Han ville være præst for hele sognet.
- Med i gospelkoret Saint Michael Voices.
- Var meget aktiv i modtagelsen af de mange flygtninge, der kom til Fredericia i 2016, hvor han blandt andet afviklede kursus og dåbsundervisning for flygtninge.

Udgav ved sin pension en kort pjece med titlen: Højmessen under lup.

   Koncerter