Oberst Carl Wilhelm Ludvig Dreyer

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Oberst Carl Wilhelm Ludvig Dreyer
* 14. maj 1812
† 27. september 1870

Baggrund
Carl Wilhelm Ludvig Dreyer blev født den 14. maj 1812 i Køge som søn af Christopher Friderich Dreyer og Johanne Marie de Stockfleth

Ægteskab
1. ægteskab indgået 14. januar 1844 med Johanne Jensine Frederikke Hostrup Schultz.
2. ægteskab indgået 4. november 1851 med Anna Louise Caroline Schneider

Børn
Johan Valdemar Dreyer (*29. januar 1853 †15. september 1924.Naturvidenskabelig forfatter og direktør for Zoologisk have; Carl August Dreyer (*ca. 1854 †20. april 19861; Caroline Marie Louise Warburg  (*12. december 1855 † ?) og Johanne Jensine Frederikke Louise Dreyer (* 5 maj 1845 †21. april 1932).

Karriere
Begrænset viden om hans militære karriere.
 premiereløjtnant ved 1. Jægerkorps
1848 kaptajn
1860 oberstløjtnant og chef for 2. Infanteri-Regiment.

2. Slesvigske Krig.
Dreyer var chef for 2. Infanteriregiment og afgav flg. rapport den 11. februar 1864.

Rapport
Fra 2. Infanteri-Regiment over dets Deeltagelse i Forpostfægtningen
ved Tørvemosegaard (Dybbøl) den 10. Februar 1864.

Efter at en ubetydelig Forpostfægtning ved Chausseen mod Nybøl havde foranlediget at Regimentets Forposter, som stode paa Aabenraa Veien til venstre af 22. Regiment indtil Stenderup, ikke vare blevne afløste af den til deres Afløsning bestemte Styrke af 5. Infanteri-Regiment, som netop vare indtrufne ved Forposterne, og at dets Feltvagter vare forblevne i Stillingen, dets Reserve - 5 Compagnier - ikke vare afmarcherede, faldt Klokken omtrent 12 Middag Skud ved Sattrup. Regimentets 2. Compagni - Capitain Thorkelin[1] - havde besat Feltvagterne Nr. 3 og 4 ved Tørvemosegaarden imod hvilken c. 2 Compagnier Infanteri, 2 Granatkanoner og 1 Escadron Husarer - Preussere - rykkede rask frem. Vedetterne kastedes hurtigt tilbage paa Feltvagterne, som optoge Fægtningen, med Afløsningen af 5. Regiment som Reserve ved Tørvemosegaard; Compagniet trængtes over Gaarden mod Sydøst, og her understøttedes det af fornævnte Styrke - ½ Compagni - af 5. Regiment. Begge trængtes efter en heftig Tirailleurfægtning tilbage til i Høide med Stenderup Skov, tildeels beskudt med Granater, dog uden Virkning. Fægtningen endtes her, Fjenden gik tilbage og Forposterne udsattes i samme Stilling som hidtil af 5. Regiment, hvorefter Compagniet gik tilbage til Reserven ved Dybbøl. Under Fægtningen forstærkedes Pikettet paa Sattrup Veien af 3. Compagni til et Compagni, uden dog at deltage i Fægtningen.

Det 2. Compagni som af Regimentet alene deltog i Fægtningen havde i denne følgende Tab:
- 1 Corporal og 3 Menige faldne.
- Overcommandeersergeant Atterup saaret og fanget.
- Capitain Thorkelin let saaret.
- 1 Overspillemand og 15 Menige saarede, hvoraf en dødelig saaret.
- 1 Corporal og 4 Menige savnede, hvoraf Corporalen og 2 Menige sandsynligviis som saarede falden i Fjendens Hænder.

Cantonnement Maibøl den 11. Februar 1864.

Dreyer
Oberstlieutenant
Commandeur for 2. Inf.Rgt.

Død
Oberst Carl Wilhelm Ludvig Dreyer dør 27. september 1870 og er begravet på Garnisons Kirkegård, København.