Generalmajor Jobst Conrad Hirsch Lemmich

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Generalmajor Jobst Conrad Hirsch Lemmich
* 27. oktober 1795
† 3. april 1866

Baggrund
Jobst Conrad Hirsch Lemmich er født 27. oktober 1795 i Trondhjem, Norge som søn af Hans Lemmich (*1758 †1831) og Anna Margaretha Frederikke Jacobsdatter Hirsch (*27. 4. august 1763 †22. december 1824).

Ægteskab
Gift 6. marts 1828 med Teresia Dorthea Drejer (†1882), født Zuber. Parret fik 7 børn (5 drenge og 2 piger).

Karriere
1813: Sekondløjtnant ved Norske Livregiment.
1814: Tjeneste ved Kronens Regiment.
1825: Premierløjtnant.
1834: Kaptajn.
1842: Vagtmesterløjtnant på Kronborg.
1844: Kaptajnsvagtmester og slotsforvalter på Kronborg.

Deltagelse i 1. Slesvigske Krig (Treårskrigen (1848-1850)
Da krigen brød ud ytrede Lemmich ønske om at indtræde i den aktive hær.
Udnævntes til major 17. juli 1848 og oberstløjtnant 15. juli 1849.
Dagen efter Slaget ved Kolding (23. april 1849, hvor Lemmich med megen ”kækhed” førte 3 af 5. Reservebataillons kompagnier ind i byen, fik han kommandoen over 8. Linie Infanteribataillon. I spidsen for denne blev han under udfaldet fra Fredericia natten mellem 5. og 6. juli 1849 hårdt såret ved Treldeskansen og var sygemeldt indtil starten af februar 1849.

Tiden efter krigen
1852-1855: Chef for 12. Lette Infanteri-Bataillon og kommandant i Fredericia.
1856-1860: Chef for 12. Lette Infanteri-Bataillon og kommandant i Fredericia.
1861-1864: Chef for 12. Infanteri-Bataillon og kommandant i Fredericia.
1864: Pensioneret som generalmajor.

Sproglige færdigheder
Lemmich var en sproglig begavelse og virkede som translatør i tysk, fransk og engelsk.

Tillidshverv
Medlem af Fredericia Sparekasses bestyrelse 1851-1864.

Ordener/særlige titler
Ridder af Dannebrogsordenen.
Ridder af Sct. Olavsordenen.
Kammerherre.

Død
Generalmajor Jobst Conrad Hirsch Lemmich døde 3. april 1866 i Helsingør.

Nekrolog
Uddrag af nekrolog bragt i Helsingør avis:
”Generalmajor Lemmich var en sand Menneskeven, en kærlig Ægtefælle og Familiefader og en ualmindelig begavet, sprogkyndig Mand, der ofrede megen Tid paa at vejlede og undervise Ungdommen.  Mange vil mindes deres hæderlige, gamle Lærer og Ven med Taknemmelighed”.