Oberstløjtnant Jens Peter Aage Jørgensen

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Oberstløjtnant Jens Peter Aage Jørgensen
* 14. juli 1917
† 28. maj 2004

Baggrund
Jens Peter Aage Jørgensen blev født den 14. juli 1917 i Helsingør og opvokset i Tønder.

Ægteskab
Gift med Inge Marie Jørgensen (†2001).

Børn
Palle Jørgensen, direktør i boligselskab i Aarhus.
Helle Jørgensen, gift Jensen, souschef ved børnehaven, Skansedalen, Fredericia.

Karriere
1936 Student fra Tønder Gymnasium.
1937 indkaldt som menig.
1938-1939 Hærens Officersskole
1939 udnævnt til premiereløjtnant af linjen med tjeneste ved Fynske Livregiment.
1943 deltog i forsvaret af danske kaserne 28. og 29. august 1943 under besættelsen.
For J.P.A´s vedkommende drejede det sig om kasernen og garnisonssygehuset i Odense, hvor han blev taget til fange og interneret af tyskerne på Hindsgavl, Fyn fra den 29. august til den 20. oktober. Deltog siden aktivt i modstandsbevægelsen.
1946 udnævnt til kaptajnløjtnant og tjeneste ved Fynske Livregiment, Odense.
1949 udnævnt til kaptajn med tjeneste ved generalinspektøren for Fodfolket.
1956 udnævnt til oberstløjtnant.
1956-1958 tjeneste ved Headquarters Allied Forces Northern Europe (AFNORTH) i Norge.
1958-1961 bataljonschef i Tønder.
1961-1963 bataljonschef ved Prinsens Livregiment, Viborg.
1963 stabschef og næstkommanderende ved Kongens Jyske Fodregiment.
1968-1970 fungerende garnisonskommandant og regimentchef for Kongens Jyske Fodregiment.
1977 afskediget med pension med udgangen af juli 1977.

Våbenskjold
I anledning af Sct. Michaelis Kirkes 300 års fødselsdag overrakte oberstløjtnant J.P.A. Jørgensen den 1. juni 1968 Kongens Jyske Fodregiments våbenskjold til ophængning i kommandantlogen. Sogne- og garnisonspræst Ove Bisgaard i midten.

Ordener
Ridder af Dannebrogsordenen 1. grad.
Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren.
Medaille d´Honneur de Federative Physique et des Sports.

Død
Jens Peter Aage Jørgensen døde den 28. maj 2004 og blev begravet 4. juni fra Christianskirken.