Kongens Jyske Fodregiments garnisoneringer og deltagelse i krige

Af Ole Dyrn
Oberstløjtnant, historisk konsulent

Kongens Jyske Fodregiment (Kongens)

Oprettet: 29. april 1657
Navne på chefer: Se gennemgang af regimentstavle

Garnisoneringer:
Regimentet har været garnisoneret i Holsten, Syd-Jylland, og i Tønder indtil 1939.
1939-1952: Fredericia
1952-1961:  Tønder
1961-1991: Fredericia

Deltagelse i krige
1657-1660: Svenskekrigene/ Karl Gustav krigene
1675-1679: Skånske krig
1801 og 1807-1814: Napoleonskrigen
1848-1850: 1. Slesvigske Krig
1864: 2. Slesvigske Krig

Regimentet blev den 1. november 1961 slået sammen med 7. Regiment (Jyske Fodregiment) under navnet Kongens Fodregiment.

Kongens Jyske Fodregiment (Jydske)

Oprettet: 31. oktober 1679
Navne på chefer: Se gennemgang af regimentstavle

Garnisoneringer
1679-1785: Syd-Jylland og Rendsburg (enkelte korte perioder på Sjælland)
1785-1932: Fredericia
1932-1939: Sønderborg
1939-1991: Fredericia

Deltagelse i krige
1700 og 1709-1720: Store Nordiske Krig
1801 og 1807-1814: Englandskrigene
1848-50: 1. Slesvigske Krig

Regimentet blev den 1. november 1961 slået sammen med 9. Regiment under navnet Kongens Fodregiment.

I 1966 ændredes navnet til Kongens Jyske Fodregiment og i 1991 sammenlagt med Slesvigske Fodregiment i Haderslev (Reelt nedlagt).

Våbenskjold og regimentsmærke

Våbenskjold og regimentsmærke for det i 1966 sammenlagte regiment (Kongens Jyske Fodregiment)

Kongekrone over et bånd med indskriften "Kongens" og derunder Frederik III kronede navnetal. 

Våbenskjold

Regimentsmærke