Gustav Adolph Schneekloth (1880-1886)

Gustav Adolph Schneekloth (1880-1886)

Baggrund
Født 5. juni 1853 i København. Søn af professor, grundlægger af Schneekloths Skole Hans Schneekloth (1812-1882) og hustru Marie Emilie Hansen (1820-1858).

Uddannelse
Student Schneekloths Skole 1872.
Cand. theol 28. januar 1879 med karakteren laud (rosværdig, udmærket præstation).

Stillinger/embeder
- Uordineret medhjælper i Nørre Næraa-Bederslev, Odense Amt.
- Ordineret kateket i Fredericia Sct. Michaelis Sogn 15. juli 1880. Ordineret i Odense 8. september 1880.
- Sognepræst i Tjustrup-Haldagerlille, Sorø Amt, 30. juni 1886.
- Sognepræst ved Sundby Kirke i København 21. marts 1890.

Pastor Schneekloth var sognepræst i Sundby i 38 år; han regnedes for "Sundbys præst" og gjorde et stort arbejde. Han var højkirkelig, af den gamle skole. Han forstod mesterligt at udpensle bibelske træk og billeder og var meget virksom i menighedens arbejde (Søndagsskole, KFUM og -K); symøder i præstegården; i hans tid anskaffedes glasmalerierne til kirken (1908) og nyt orgel.

I Sofus Elvius præstebeskrivelser (1885-1887), hvor Schneekloth er biograferet som ordineret kateket i Fredericia, omtales (s. 127) at han "har opholdt sig ved badesteder i Norge og Tyskland".

Tillidshverv
Formand for Sundby Menighedspleje, sygeplejeforening (stiftet 1901)

Gift
20. april 1881 med Julie Sophie Kirstine Jensine Brøndum, født 3. september 1853 i Horne Sogn, Svendborg Amt, død 5. februar 1928. Forældre: Lærer Jens Christensen Brøndum og hustru Bolette Jessine Schmidt.

Øvrig slægt
Hustrus broder, Chresten Alfred Brøndum (1855-1922) var sognepræst, 1904-1921 i Flødstrup-Ullerslev, Svendborg Amt.

Ordener
Ridder af Dannebrogsordenen 1906.
Dannebrogsmand 1928.

Afsked
4. oktober 1928.

Død
16. februar 1929.

   Kurser og foredrag