Oberst Ib Vase

Baggrund
Født i Horsens 10. oktober 1920.

Familieforhold
Boede på Lundingsvej 22 i Fredericia med sin hustru Ruth og deres to sønner, Bent og Niels.

Uddannelse
1943-1946: Hærens Officersskole 1943.
1954/1955: Generalstabskursus efterfulgt at det amerikanske generalstabskursus.
1964: General Command and STAFF College. (USA).
Diverse kurser og uddannelser i Tyskland og England.

Karriere (kun væsentlige stillinger medtaget)
Startede sin karriere ved 7. Regiment (senere Kongens Jyske Fodregiment)  ved indkaldelsen i 1941, tild 7. Regiments 10. bataljon, der var garnisoneret i Sønderborg.
Forrettede hovedparten af sin geledtjeneste ved 1. Regiment (Danske Livregiment) i Høvelte på Sjælland. sluttende med chef for 1. Bataljon.
Næstkommanderende for Chief  Logistics ved General Horns stab i Congo.
Kompagnichef ved den dansk-norske bataljon i GAZA.
Kontingentchef for den danske FN-styrke på Cypern.
Assistance Chief of STAFF ved Commander, Allied Forces, Schleswig-Holstein & Jutland (COMLANDJUT) I Rendsburg.
Chef for Operationsstaben ved Forsvarsstaben.
Chef for Kongens Jyske Fodregiment og garnisonskommandant i Fredericia.

Øvrige aktiviteter/interesser
Vase var under krigen i modstandsgruppen Holger Danske, hvor han var en markant personlighed, der ydede en stor og effektiv indsats.
Vase var en særdeles habil rytter og var i sine unge dage aktiv Military rytter.
Formand for Fredericia Turistforening og aktiv golfspiller
Var en afholdt jæger, der som garnisonskommandant afholdt mange jagter på Hyby Fælled.

Regimentschef og garnisonskommandant
Oberst Ib Vase var en chef, der krævede meget af sine medarbejdere. Han var kreativ og skabte en korpsånd, der virkede samlende på regimentet.
Han gik aldrig på akkord med sin samvittighed og var typen, der sagde sin mening uden diplomatiske omsvøb.
Han var en særdeles markant og afholdt chef - også i byen - hvilket markeredes af den meget store deltagelse ved hans begravelse den 11. juli 1988, hvor kirken var fyldt.


Foto: Peter Arne Honoré 

Ordener/medaljer
Kommandør af Dannebrogsordenen.
25 års fortjenstmedalje.
FN medaljer fra Cypern og GAZA.

Pension
Oberst Ib Vase gik på pension med udgangen af oktober 1982 og afløstes af oberst Henning Høngsmark.

Død
Oberst Ib Vase døde den 5. juli 1988
Obersten blev begravet på Sct. Michaelis Kirkegård og ceremonien blev forestået af pastor Fuglsang-Damgaard fra Trinitatis kirke. Han holdt en meget bevæget tale til obersten, som han havde et nært, personligt forhold til.

Syd for kirken, Til venstre fra indgangen fra Bülows Plads.

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.