Oberst Lorentz von Blücher

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Oberst Lorentz von Blücher
* 27. februar 1655
† August 1728 

Baggrund
Lorentz von Blücher blev født d. 27. februar 1655. Søn af oberstløjtnant Jørgen von Blücher ved Nordjydske Nationale Rytteri (faldt i Slaget ved Lund 1676) og hustru Valentine von Reventlow.

Ægteskab
Indgik ægteskab med Anna Elisabeth von Dehn († 3. december 1741).

Karriere
1674 ansat som fændrik ved Brockenhuus Dragoner, hvor han deltog i Slaget ved Halmstad (Fyllebro) og mistede sit ene øje. Blev taget som svensk krigsfange den d. 17. august 1676. Han sad som krigsfange i mere end et år. I september 1677 blev han udvekslet med en svensk kommissær Rosenhjelm. I slutningen af 1677 udnævntes han til løjtnant i kaptajn Lützows kompagni i Nordjydske Nationale Regiment til Fods.

Afskediget d. 10. februar 1680, men blev i 1681 ansat som premiereløjtnant i Oldenburgske Infanteriregiment.

1682 udnævnt til kaptajnløjtnant og til kaptajn 1. september 1683. Beordret til tjeneste som kompagnichef ved Livgarden til Fods, hvor han blev udnævnt til major og havde da som major af Garden reelt samme rang som oberstløjtnanter af Armeen. Udnævntes til oberst 17. oktober 1702, hvor han blev chef for Jydske Infanteriregiment , som han deltog i krigen i Skåne med.

Afsked og død
Efter ansøgning blev han afskediget 6. juni 1710 som  Brigadér til Fods og flyttede til sit gods Gützkow i Mecklenburg, hvor han døde i august 1728.