Oberstløjtnant Vilhelm Heinrich Bentzien

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Oberstløjtnant Vilhelm Heinrich Bentzien
* 11. november 1867
† 14. marts 1942

Baggrund
Vilhelm Heinrich Bentzien blev født den 11. november 1867 som søn af Hans Christian Peter Bentzien (*7. marts1830  †8. august 1920) og Agnes Helene Caroline Ruge (*15 juni 1842 †7. januar 1908).

Ægteskab
Indgik ægteskab med Tove Bloch (*29. oktober 1877 †9. maj 1955). Datter af Waldemar Magnus Bloch (1849-1878) og Sophie Louise v. Schwanenflügel (1854-1934).

Børn
Ægteparret fik en søn og tre døtre:
Palle Bentzien (*1. juni 1901 †20. september 1997).
Ulla Bentzien (*17. januar 1907 †27. juli 2001).
Ausa Bentzien (*25. oktober 1910 †11. januar 2016).
Ruth Bentzien (*13. februar 1916 †31. januar 1997).

Karriere
1886 rekrut ved 4. Artilleriafdeling.
27. marts 1888 udnævnt til sekondløjtnant i Fodfolket.
1. oktober 1888 udnævnt til premiereløjtnant ved 9. Bataillon i Aalborg.
1892 til tjeneste ved Fæstningsartilleriet (Københavns Landbefæstning)  ved 2. Artilleri Bataillon.
1899-1901 gennemgang af Officersskolens ældste klasses generalstabsafdeling (generalstabskursus).
1901 adjudant ved 21. Bataillon i København .
20. november 1905 udnævnt til kaptajn  og kompagnichef for 1. Kompagni i 21. Bataillon.
1911 skoleofficer og lærer ved Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot.
8. maj 1914 udnævnt til oberstløjtnant.

1. Verdenskrig
Juli 1914 chef for 48. Bataillon, men da der ikke blev indkaldt mandskab til denne bataillon,  chef for 10. Bataillon, der indkaldte 1200 mand.
Oktober 1914 tjeneste ved den tyske grænse som chef for et vagtdetacement, der skulle observere grænsen fra Lillebælt til Foldingbro.
20. oktober 1915 chef for 12. Bataillon , der da blev forlagt til grænsen som ”Forposttjeneste”, som Bentzien har omtalt som den mest interessante og ansvarsfulde periode i hans militære liv.
Bentzien opholdt sig ved grænsen indtil 1919 efter at have oplevet våbenstilstanden 11. november 1918.

Efterkrigstiden
13. januar 1919 garnisonskommandant i Fredericia og fortsat chef for 12. Bataillon indtil 15. januar 1922.
16. januar 1922 chef for 39. Bataillon men fortsat kommandant i Fredericia indtil Hærreduktionen i oktober 1923, hvor han gik på pension.

Fredericia Dagblad 1. oktober 1923 udtalte i forbindelse med Bentziens afgang:
”Ved oberstløjtnant Bentziens afgang har hæren mistet denne en af sine dygtigste humaneste og mest afholdte officerer, en chef, til hvem hans underordnede altid trøstigt kunne henvende sig om råd og bistand såvel i tjenestlige som private sager. Oberstløjtnanten var en chef, der strengt holdt på disciplin og orden indenfor sit kommandoområde, der var human og forstående overfor sine undergivne og forstod at værdsætte disses person og arbejde, hvad grad de end beklædte”.

Ordener
Ridder af Dannebrogordenen.
Dannebrogsmand.

Død
Oberstløjtnant Vilhelm Heinrich Bentzien. Døde 14. marts 1942 på Frederiksberg, Sokkelund Herred.