Oversigt over chefer og deres chefperiode for ”KONGENS”

Oversigt over chefer Kongens jyske Fodregiment (Kongens)

Kongens Livkompagni
Der vides ikke meget om Kongens Livkompagni, udover at det blev oprettet af Christian IV i 1603, og deltog i Kalmarkrigen 1611 og  indgik  i 1657 i det nyoprettede  Lübbes Regiment.

Lübbes Regiment
1657 – 1661: Oberst Eckerich Johann Lübbes

Rüses Regiment
1661 – 1673: Baron generalløjtnant Henrik Rüse

Weyhers Regiment
1673- 1676: General Adam von Weyher

Prins Frederiks Regiment
1676 – 1684: Oberst T. Meldrum
1684 – 1686: Oberst Friedrich Moritz von Bentheim-Tecklenburg
1686 – 1690: O.H. Rantzau
1690 – 1699: Generalløjtnant, gehejmeråd, stiftamtsmand Palle Krag

Prins Christians/Kronprinsens Regiment
1699 – 1703: Generalløjtnant, gehejmeråd, stiftamtsmand Palle Krag
1703 – 1706: Generalløjtnant Laurence de Boiset
1706 – 1708: Oberst Christian Frederik Christian Bielke
1708 – 1710: Oberst Johann Dietrich Lattorf
1710 – 1719: Oberst R. Biegen
1719 – 1737: Generalmajor Johan Christoph Reventlow
1737 – 1748: Oberst Wolfgang Ernst von Paurenfeind

Kongens Regiment
1748 – 1749: Oberst Wolfgang Ernst von Paurenfeind
1749 – 1753: Generalløjtnant Frederik Ludvig lensgreve Danneskiold-Laurvig
1753 – 1762: Generalmajor Gustav Friedrich rigsgreve von I(Y)senburg-Büdingen
1762 – 1764: Generalmajor Frederik af Anhalt-Bernburg

Norske Livregiment til Fods
1764 – 1765: General Frederik af Hessen-Kassel
1765 – 1772: Generalmajor Franz Ludvig von Arenstorff
1772 – 1789: Generalmajor Carl Johan Christian von Bessel
1789 – 1795: Oberst Christian Ludvig von Holten
1795 – 1802: Generalmajor Christian Ditlev Michaelsen
1802 – 1805: Generalmajor Hans Hornemann
1805 – 1810: Generalløjtnant Christian Frederik von Beck
1810 – 1818: Generalløjtnant Didrik Carl von Lorenz
1818 – 1819: Generalmajor Frederik Vilhelm Carl Ludvig, prins af Hessen-Philippsthal-Barchfeld

2. Livregiment til Fods
1819 – 1823: Generalmajor Frederik Vilhelm Carl Ludvig, prins af Hessen-Philippsthal-Barchfeld
1823 – 1842: Generalløjtnant Johan Hendrik Hegermann-Lindencrone
1842 – 1848: Generalløjtnant Frederik Rubeck Henrik Bülow

2. Lette Infanteri-Bataillon
1848 – 1855: Generalmajor Wilhelm August Gottlieb von Hindenburg

2. Linie Infanteri-Bataillon
1855 – 1860: Generalmajor Wilhelm August Gottlieb von Hindenburg

2. Infanteri-Bataillon
1860 – 1863: Oberst Carl Wilhelm Ludvig Dreyer

2. Infanteri-Regiment
1863 – 1864: Oberst Carl Wilhelm Ludvig Dreyer
1864 – 1865: Major C.A.J. von Olufsen

2. Infanteri-Bataillon
1865 – 1867: Major C.A.J. von Olufsen

2. Bataillon
1867 – 1873: Major C.A.J. von Olufsen
1873 – 1880: Oberst Frederik Carl Gustav Schøller
1880 – 1886: Oberst Benedictus Frederik Julius Thorkelin
1886 – 1889: Generalmajor Christian Frederik Frands Elias Tuxen
1889 – 1895: Erik Engelke lensgreve Schaffalitzky de Muckadell
1895 – 1897: Oberst C.W. von Christensen
1897 – 1899: Oberst kammerherre P.M. Herbst
1899 – 1906: Generalløjtnant August Peder Tuxen
1906 – 1907: Oberst Mads Jensen Sand
1907 – 1910: Oberstløjtnant Gyde Jørgensen
1910 – 1914: Oberst Carl Theodor Lind-Hansen
1914 – 1916: Oberst E. Rønning
1916 – 1921: Oberstløjtnant Hakon Hjalmar Alvild Decimus de Castonier
1921 – 1923: Oberstløjtnant Jens Johansen
1923 – 1930: Oberstløjtnant Ove Christian Obel
1930 – 1937: Oberst H.E. Christensen
1937 – 1939: Oberstløjtnant J.H.G. Holnæs
1939 – 1940: Oberstløjtnant A. Schwartz-Nielsen
1940 – 1945: Generalmajor Svend Erik Johnstadt-Møller
1945 – 1951: Oberst Aage Eduard Gredsted Klein

9. Regiment
1951 – 1952: Oberst Jørgen Marquard Jørgensen
1952: Oberst Karl Torvald Gebecke

Sammenlægning af ”Kongens” og ”Jydske”:
- 1961 til Kongens Fodregiment
- 1966 til Kongens Jyske Fodregiment
- 1991 sammenlagt med Slesvigske Fodregiment i Haderslev

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant og historisk konsulent